Edit Content
« Back to Glossary Index

n

nyonyo, dzɔdzɔenyenye, nyateƒenyenye